LDP : Pembinaan Blog GuruTahun 2012 menjadi transformasi kepada semua guru InteJ dalam bidang pendidikan, apabila semua guru menggunakan blog sebagai medium perantaraan dalam P&P. Bagi merealisasikan penggunaan teknologi satu Latihan Dalam Perkhidmatan kepada guru sebagai asas kepada pembinaan blog.