Ranking SPM terkini

Sehingga pukul 9.00 malam 20 Mac 2009, ranking SPM bagi SBPI jempol dalam kalangan Sekolah Berasrama Penuh ialah di tempat yang ke-30 daripada 53 buah sekolah yang telah 'upload' data ke sbpexcellent (SBPI Kubang Pasu belum upload). Kedudukan ke-30 ini menunjukkan SBPIJ telah jatuh sebanyak 6 tangga barbanding SPM 2007 yang menduduki tempat ke-24. Walaupun Gred Purata Sekolah (GPS) meningkat namun kedudukan telah jatuh. Bagi kalangan SBPI pula SBPIJ berada di tangga ke 8.

Berikut adalah merupakan ranking mengikut subjek:

Bahasa Malaysia (11/53), Bahasa Inggeris (13/53), Matematik (22/53), Matematik Tambahan (40/53), Fizik (20/53), Biologi (49/53), Kimia (51/53), Pendidikan Islam (33/50), Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah (2/14), Pengajian Syariah Islamiah (12/14), Lukisan kejuruteraan (4/26), Teknologi Kejuruteraan (15/26), Bahasa Arab Tinggi (6/14), Sejarah (4/53), English in Science and Technology (33/48).

0 Response to "Ranking SPM terkini"