Lawatan Penanda Arasan ke SAMURA

Pada 27 Oktober seramai 5 orang guru dari SBPI Jempol telah menyertai lawatan Penandaarasan Akademik ke Sekolah Menengah Sains Muar (SAMURA). Antara objektif lawatan ini adalah untuk :

1) Mempelajari teknik dan kaedah meningkatkan pencapaian pelajar yang lemah dan sederhana serta mengekalkan kecemelangan pelajar yang cemerlang.
2) Meneliti, mengkaji dan berkongsi modul yang digunakan bagi ketiga-tiga aras pencapaian pelajar.
3) Persediaan selain akademik oleh pentadbiran, guru, pelajar dan PIBG bagi menyediakan pelajar menghadapi peperiksaan yang kian tiba.

Guru yang terlibat dengan Lawatan Penandaarasan ke SAMURA ialah:
1. Tn. Hj. Kamarularipin bin Jaafar (PK 1)

2. En.Mohd Saifunizam bin Zakaria (Fizik)
3. Cik Syamimah bt. Abd. Manaf (Pendidikan Islam)
4. Cik Siti Rosshida bt. Osman (Kimia)
5. Pn. Fairose (Teknologi Kejuruteraan)

Dalam lawatan ini guru-guru yang terlibat telah sama-sama berkongsi idea dan aktiviti yang booleh dilaksanakan oleh kedua-dua buah sekolah mengikut bidang masing. Lawatan yang bermula jam 10.00 pagi telah berakhir pada jam 1.00 tengah hari.


Semoga Lawatan ini memberi manfaat kepada kedua belah pihak.

Guru-guru yang menyertai lawatan bergambar bersama Pengetua dan Penolong Kanan 1 SAMURA di Bilik Pengetua

0 Response to "Lawatan Penanda Arasan ke SAMURA"